Hizmetlerimiz

Kuzey Pharma
İhracat

İlaç ve tıbbi malzeme kategorisindeki tüm ürünlerin, ilgili bakanlık onayı doğrultusunda yurtdışına resmi ihracat beyannamesi ile satışı.

Kuzey Pharma
Paralel İhracat

Yerli piyasada bulunmayan tüm sağlık ürünlerinin başka bir ülkeden tedarik edilerek doğrudan veya dolaylı yolla diğer bir ülkeye satışı.

Kuzey Pharma
Ruhsatlandırma

İç piyasada üretilen ürünün yurtdışında ruhsatlandırmasının yapılarak satışı.

Kuzey Pharma
İhale Katılım

Yurtdışı Sağlık Bakanlık ihaleleri ile ürün satışı.

Kuzey Pharma
Sağlık Örgütü Tedarik

Uluslararasi sağlık örgütlerine ürün satışı.