اخبار و اطلاعیه ها

Kuzey Pharma

تحقیقات مواد "یکبار مصرف" توسط وزارت بهداشت

بیانیه نوشته شده توسط وزارت بهداشت و مطبوعات مطبوعات و روابط عمومی مشاور صادر شد که مواد مخدر یکبار مصرف پزشکی مورد استفاده در چند رسانه ای بارها مورد استفاده قرار گرفت.

Kuzey Pharma

دوره اس ام اس اضطراری

طبق برنامه های اعمال شده بر اساس خط سفید وزارت بهداشت، حدود 5 هزار تن از پرسنل بهداشت در 5 سال گذشته مورد خشونت قرار گرفته اند.